เงินให้กู้ยืมกรรมการ

เงินให้กู้ยืมกรรมการ

Click to rate this post!
[Total: 94 Average: 5]

เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร


ตามกฏหมายขอวกรมสรรพากร ไม่มีกำหนด ว่าต้องคิดอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมกรรมการในอัตราร้อยละเท่าไหร แต่ควรที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราตามเกณฑ์ของธนาคารค่ะ อาจจะยึดเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกลางก็ได้

เงินให้กู้ยืมกรรมการ

เงินให้กู้ยืมกรรมการ