ปฎิทินภาษี 2565 ยื่นภาษี ยื่นภาษีออนไลน์ หมดเขตเมื่อไหร่

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Contents
 1. ปฎิทินภาษี 2565

ปฎิทินภาษี 2565

กำหนดการยื่นแบบปี 2565 ประจำเดือน มกราคม

07
มกราคม

กำหนดยื่นแบบ

 

 

17
มกราคม

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

17
มกราคม

กำหนดยื่นแบบ

 

กำหนดยื่นแบบภายใน 15 มกราคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 17 มกราคม

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

24
มกราคม

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

31
มกราคม

กำหนดยื่นแบบ

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 2ก, ภ.ง.ด. 3ก)
 
กำหนดการยื่นแบบปี 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
07
กุมภาพันธ์

กำหนดยื่นแบบ

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

08
กุมภาพันธ์

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.2ก , ภ.ง.ด.3ก)

 

15
กุมภาพันธ์

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

15
กุมภาพันธ์

กำหนดยื่นแบบ

 

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

23
กุมภาพันธ์

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

28
กุมภาพันธ์

กำหนดยื่นแบบ

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ)
 
กำหนดการยื่นแบบปี 2565 ประจำเดือน มีนาคม
07
มีนาคม

กำหนดยื่นแบบ

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

08
มีนาคม

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก)

 

15
มีนาคม

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)

 

15
มีนาคม

กำหนดยื่นแบบ

 

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

23
มีนาคม

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

31
มีนาคม

กำหนดยื่นแบบ

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 92, ภ.ง.ด. 95)
 
กำหนดการยื่นแบบปี 2565 ประจำเดือน เมษายน
07
เมษายน

กำหนดยื่นแบบ

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

08
เมษายน

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 92, ภ.ง.ด. 95)

 

18
เมษายน

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

18
เมษายน

กำหนดยื่นแบบ

 

กำหนดยื่นแบบภายใน 15 เมษายน ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 18 เมษายน

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

25
เมษายน

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
กำหนดการยื่นแบบปี 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม
09
พฤษภาคม

กำหนดยื่นแบบ

 

กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม ตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนเป็นวันที่ 9 พฤษภาคม

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

17
พฤษภาคม

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

17
พฤษภาคม

กำหนดยื่นแบบ

 

กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนเป็นวันที่ 17 พฤษภาคม

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

23
พฤษภาคม

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

30
พฤษภาคม

กำหนดยื่นแบบ

 

(สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. – สิ้นสุด 31 ธ.ค.)

 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50,ภ.ง.ด. 52,ภ.ง.ด. 55)
 • ยื่นแบบรายงานประจำปีฯ (Disclosure Form)
 
 
กำหนดการยื่นแบบปี 2565 ประจำเดือน มิถุนายน
07
มิถุนายน

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. – สิ้นสุด 31 ธ.ค. 

 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50,ภ.ง.ด. 55)
 • ยื่นแบบรายงานประจำปีฯ (Disclosure Form)

 

07
มิถุนายน

กำหนดยื่นแบบ

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

15
มิถุนายน

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

15
มิถุนายน

กำหนดยื่นแบบ

 

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

23
มิถุนายน

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
 
 
 
กำหนดการยื่นแบบปี 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม
07
กรกฎาคม

กำหนดยื่นแบบ

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

18
กรกฎาคม

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

18
กรกฎาคม

กำหนดยื่นแบบ

 

กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนเป็นวันที่ 18 กรกฎาคม

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

25
กรกฎาคม

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
 
กำหนดการยื่นแบบปี 2565 ประจำเดือน สิงหาคม
08
สิงหาคม

กำหนดยื่นแบบ

 

กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม ตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนเป็นวันที่ 8 สิงหาคม

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

15
สิงหาคม

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

15
สิงหาคม

กำหนดยื่นแบบ

 

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

23
สิงหาคม

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

31
สิงหาคม

กำหนดยื่นแบบ

 

สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. – สิ้นสุด 31 ธ.ค.

 •  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 51)
 
กำหนดการยื่นแบบปี 2565 ประจำเดือน กันยายน
7
กันยายน

กำหนดยื่นแบบ

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

08
กันยายน

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. – สิ้นสุด 31 ธ.ค. 

 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 51)

 

15
กันยายน

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

 

 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

15
กันยายน

กำหนดยื่นแบบ

 

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

23 กันยายน กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

30 กันยายน กำหนดยื่นแบบ
 • ยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)

 

กำหนดการยื่นแบบปี 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

7 ตุลาคม กำหนดยื่นแบ
 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

10 ตุลาคม กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
 • ยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)

 

17 ตุลาคม กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

17 ตุลาคม กำหนดยื่นแบบ

กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนเป็นวันที่ 17 ตุลาคม

 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

25 ตุลาคม กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
 
 
กำหนดการยื่นแบบปี 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน
 
07 พฤศจิกายน กำหนดยื่นแบบ
 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

15 พฤศจิกายน กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

15 พฤศจิกายน กำหนดยื่นแบบ
 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

23 พฤศจิกายน กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
 
 
กำหนดการยื่นแบบปี 2565 ประจำเดือน ธันวาคม
 
07 ธันวาคม กำหนดยื่นแบบ
 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

15 ธันวาคม กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
 • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
 • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

 

15 ธันวาคมกำหนดยื่นแบบ
 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

 

23 ธันวาคม กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
 

 

ขอบคุณที่มาบทความ:https://www.rd.go.th/62348/archive/2022/12.html วันพุธ, 27 เมษายน 2565