ที่ตั้ง สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม นนทบุรี

ที่ตั้ง สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม นนทบุรี

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

9/319 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์ : 02-5950334-5  โทรสาร : 02-5950336

อีเมล : moi_nonthaburi@industry.go.th