ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีกี่ประเภท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีกี่ประเภท

Click to rate this post!
[Total: 178 Average: 5]

ตั๋วสัญญาใช้เงิน แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

– ตั๋วแลกเงิน

– ตั๋วสัญญาใช้เงิน

– เช็ค