ค่าเฟรนไชน์ และค่าที่ปรึกษา

ค่าเฟรนไชน์ และค่าที่ปรึกษา

Click to rate this post!
[Total: 181 Average: 5]

ค่าเฟรนไชน์ และค่าที่ปรึกษา ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร


ค่าที่ปรึกษา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้เลย แต่อย่าลืมหัก ณ ที่จ่ายด้วย ส่วนค่าเฟรนไชส์ต้องบันทึกตามอัตราส่วน