ค่าของขวัญที่ให้ลูกค้า บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ

ค่าของขวัญที่ให้ลูกค้า บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ
Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

ค่าของขวัญที่ให้ลูกค้าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ


ตอบ:

ค่าของขวัญที่ให้ลูกค้า บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ
ค่าของขวัญที่ให้ลูกค้า บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ
(Visited 56 times, 1 visits today)
Scroll to Top