ขายของ ทางอินเตอร์เน็ท ต้องเสียภาษีหรือเปล่า

ขายของ ทางอินเตอร์เน็ท ต้องเสียภาษีหรือเปล่า

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

ขายของทางอินเตอร์เน็ทต้องเสียภาษีหรือหรือเปล่า มีหลักเกณฑ์ยังไงบาง

การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน 40(8) เงินได้ต้องนำมารวมกับรายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา