การพัฒนาตนเองของผู้นำ

การพัฒนาตนเองของผู้นำ

Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

          การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นผู้นำ เป็นที่ยอมรับในสังคม ซึ่งในปัจจุบันนี้ต้องการบุคคลประเภทนี้อย่างมากแต่จะทำอย่างไรให้ตัวเองสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ จึงควรฝึกและพัฒนาดังต่อไปนี้ ความเชื่อมั่น ผู้นำที่ดีต้องมีความเชื่อมั่นคือสิ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้ใครหลายคนนั้นศรัทธาและไว้วางใจในตัวคุณ หากคุณไม่มีความเชื่อมั่นในตัวคุณก็ยากที่จะมีคนเชื่อถือหรืออยากจะอยู่ร่วมงานกับคุณ

          ทักษะในการฟัง ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้รับฟังอย่างตั้งใจ มีศิลปะในการฟัง และคิดวิเคราะห์แยกแยะออกไปว่าสิ่งที่รับฟังมาคือถูกต้อง สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆและเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างที่รู้กันดีว่าให้ฟังมากกว่า เพราะการฟังก็ไม่ได้หมายถึงการไม่รู้ การตัดสินใจ ผู้นำที่ดีต้องกล้าตัดสินใจ ไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามไม่ควรมีความลังเลเกิดขึ้นจำเป็นต้องคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจเพราะผู้จำจะต้องมีแนวคิดที่ไกลกว่าคนอื่นหลายเท่าตัว การยอมรับในจุดอ่อน คือการพัฒนาตนเองให้ยอมรับในข้อเสียหรือจุดอ่อนของตนเองเมื่อมีผู้มาบอก เพราะการจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำจำเป็นต้องยอมรับฟังข้อผิดพลาดของตนเอง คุณไม่ได้เป็นสุดยอดหรือเก่งไปทุกเรื่อง การยอมขอความช่วยเหลือหรือการรับฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างก็จะดีกว่า บางครั้งอาจทำให้คุณได้แนวความคิดอะไรใหม่ๆ การมีส่วนร่วม ผู้นำที่ดีต้องไม่ยึดกับตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ซึ่งจะทำให้คุณผูกใจลูกน้องได้ดี และต้องไม่มีช่องว่างระหว่าวัยในบางครั้งเพื่อลดความกดดันอีกทั้งคุณสามารถเข้าถึงปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี การพัฒนาตนเองสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อก้าวเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเพราะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ การจะเป็นผู้นำต้องรู้จักหาความรู้เพิ่มเติม คิดการณ์ไกลให้มากกว่าคนอื่น เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวคุณ และต้องรู้จักการวางตัวอย่างเหมาะสมรู้จักเล่นในบางเวลา การเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องยากใครๆก็สามารถทำได้เพียงแค่คุณต้องเริ่มฝึกฝนตนเองตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตการเป็นผู้นำที่สุดยอด